Bøger og Kuriosa 


BOECK, CHRISTIAN CARL


Billed
Forfatter
Titel
Pris DKK
Beskrivelse
Bog Id
Pic
BOECK, CHRISTIAN CARL.
1
På lager
Kiøbenhavn, Schubothe, 1808. 2. forbedrede oplag. 22 kobbertrykte tavler + 22 sider + 130 sider småtekster. Heftet.
101708


©1991 - 2019 Bøger og Kuriosa

Adresse : DK- 1201 Copenhagen K - Denmark
Telefon : 33156256
Email : rnn@kuriosa.dk
---