BØRNS PSYKIATRISKE DIAGNOSER

Foredrag og dialog onsdag den 8. maj 2019 kl. 16.30-18.00 

Pris: 60 kr. (mobilpay 38470 mrk.psyk eller bestil direkte i bogcafeen). Husk forudbestilling

Psykiatriske diagnoser gives ud fra adfærd, som for eksempel at barnet er uroligt eller har svært ved at indgå i samspillet med andre. Når diagnosen stilles, indgår det ikke, om barnets adfærd er en forståelig reaktion på dets livssituation eller på det, som sker omkring det. En risiko ved diagnosen er derfor, at de voksne omkring barnet overser faktorer i barnets omgivelser, som belaster det. 

Det åbner for det perspektiv, at barnets problem måske ville kunne løses eller mildnes effektivt, hvis man tog sådanne faktorer i betragtning.

I en psykologisk forståelse tager man netop barnets livssituation og det, der sker omkring det i betragtning. Erfaringer viser, at der næsten altid er forståelige grunde til børns adfærd, og at deres problem i mange tilfælde løses, når hjælpen udformes herudfra.

Lars Rasborg vil fortælle om at stille en psykiatrisk diagnose, om at udvikle en psykologisk forståelse, og om hvordan forældre kan løse børns problemer ud fra en psykologisk forståelse. 

Foredraget henvender sig til forældre og andre, som er interesserede i de forskellige veje, man kan gå, når børn har problemer. Det bygger på Lars Rasborgs bøger, Sunde børns problemer og Gådefulde menneske.

Lars Rasborg er børnepsykolog og har gennem mange år rådgivet forældre i krydsfeltet mellem psykiatrisk diagnose og psykologisk forståelse. Nærmere oplysninger på www.lrpsykolog.dk

Shopping Cart
Scroll til toppen