Antikkens Verden

Aarhus Universitetsforlag, 2011. 540 sider. Illustreret i farver. Indb. kart. Stort format

Antikkens verden. Som ny. Videnskab, kunst, kultur, myter og religion. Redigeret af Ole Høiris og Birte Poulsen. Oldtidens græsk-romerske samfunds tænkning og livsformer, der har dannet grundlag for nutidens videnskab, kultur og politiske systemer. Indhold: Prolog (Annette Højen Sørensen: Europas dannelsesrejse : det minoiske Kretas rolle i kulturhistorien. Bronzealderens Santorini i antikkens fortællinger / Annette Højen Sørensen, Kirsten Molly Søholm og Walther Ludwig Friedrich). Videnskab (Hans-Jørgen Schanz: Filosofiens opståen. Helge Kragh: Vedensbilleder i antikken : fra myter til videnskab. Per Andersen: De evige, uforanderlige normer : klassisk naturretstænkning og rettens legitimering. Ole Sonne: Antikkens lægekunst og lægevidenskab. Henrik Kragh Sørensen: At begribe det ubegribelige : matematikkens antikke verden. Erik Nis Ostenfeld: Hvad sagde Platon?). Kunst og kultur (Ole Thomsen: De antikke komedie – med særlig vægt på Aristofanes. Roar Rimmen Gaardsøe: Digter og læser, viden og verden i hellenistisk læredigtning. Line Maj-Britt Højbjerg Bjerg: Athens guldalder. Vinnie Nørskov: Musernes tempel : museets antikke udgangspunkt. Anders Klostergaard Petersen: Køns- og seksualitetsforståelse i den antikke middelhavskultur). Myter og religion (Svend Erik Mathiassen: Græsk filosofi i romersk religion. Rubina Raja: Græsk og romerks religion i en kosmopolitisk verden. Troels Myrup Kristensen: Fra bøn til billede : kultstatuer i græsk religion. Birte Poulsen: Mytologi og fortælling i den senantikke verden. Stine Birk: Død og begravelse i den romerske verden. Eva-Marie Becker: Paulus som brevskriver i den tidlige romerske kejsertid. Anders-Christian Jacobsen: Bibeltolkning i Alexandria). De fremmede (Jens A. Krasilnikoff: Erindring om Perserkrigen i oldtidens Athen. Søren Handberg: Etnicitetsbegrebet i antikkens Grækenland. Jakob Engberg: Romerne og de fremmedes religiøsitet : accept, tolerance, kritik og forfølgelse. Erik Christiansen: Romanisering. Ole Høiris: Barbarologi). Antikken i eftertiden (Rolf Stavnem: Odin og Tor i Troja : mytologi, historie og allegori i Snorris Edda. Helene Blinkenberg Hastrup: Katastrofe eller lykketræf : om genopdagelsen af de begravede byer Pompeji og Herculaneum. Jørn Erslev Andersen: Marmorblikket : Johann Joachim Winckelmann og opfindelsen af grækeren. Svend Erik Larsen: Barbarerne kommer! : fra monstre til mennesker)

300,00 DKK

På lager: På lager

Findes i forretningen:
Øster Farimagsgade 73, 2100 København Ø
Shopping Cart
Scroll til toppen